Analyser

Den 10. oktober blev der foretaget rutinekontrol på ledningsnettet. Alt var fint undtagen et for højt kimtal hos forbrugeren. Dette var forårsaget af et defekt blandingsbatteri. Opfølgende prøver den 21. oktober viste ingen forhøjet kimtal, hverken på vandværk eller ledningsnet.